Најави се

  • Датум на основање: 01.02.2010
  • Матичен број: 6562450
  • Даночен број: 4058010504212

Гоу Грин е младинска организација за одржлив развој и заштита на животната средина која работи на следните стратешки приоритети;
– Младински еко-активизам
– Образование за климатски промени и одржлив развој
– Социјална инклузија за зелена економија

Активноста е верификувана

Објавено од Go Green Skopje

Go Green Skopje

Гоу Грин е младинска организација за одржлив развој и заштита на животната средина која работи на следните стратешки приоритети;
- Младински еко-активизам
- Образование за климатски промени и одржлив развој
- Социјална инклузија за зелена економија