Најави се

Македонско биолошко друштво

ул. Архимедова 3

Здружението на граѓани ,,Македонско биолошко друштво’’ e невладина,непрофитна и нерелигиозна организација во која граѓаните на Р.Македонија членуваат на доброволна основа и ги здружуваат средствата и трудот заради остварување на пошироки општествени интереси од областа на проучување на биологијата и биолошките дисциплини со цел да се популаризираат и унапредат биолошките науки и нивната примена.

Локација

Скопје Лаб е Центар за иновации на Град Скопје кој работи на изнаоѓање на иновативни начини за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува Градот.