Најави се

Македонско здружение за сончева енергија, Солар Македонија

Вељко Влаховиќ бр 18/Мезанин

Македонското здружение за сончева енергија „Солар Македонија“ е стручно, научно, образовно и невладино здружение основано во 2006 година, според иницијатива на основачите присутни на светскиот конгрес за сончева енергија во Глеисдорф во Австрија.

До скоро здружението броеше 20-ина членови (физички и правни лица кои работат во полето на обновливите извори на енергија), а сега над 50 благодарение на активностите спроведени преку последните два проекти поддржани од Проектот на УСАИД за развој на деловниот екосистем.

Примарен фокус на здружението

–           зајакнување на соработката меѓу македонските компании во сончевиот сектор, експерти и научници од сите научни гранки со цел промоција на обновливите извори на енергија;

–           подобрување на амбиентот за производство на сончеви колектори и системи, нивно  инсталирање, сервисирање  и одржување;

–           континуирано промовирање на употребата  на сончевата енергија како одржливо решение за енергетските потреби во комбинација со другите ОИЕ;

–           членка на Европската федерација за сончева енергија ESTIF, соработник на  Solar Word Wide –  светски часопис за сончева енергија;

–           повеќе реализирани проекти со помош на: Aвстриската агенција за развој АDA, Erasmus+ проект помеѓу Македонски и Бугарски општини и училишта,  Европски развојно истражувачки проекти: EU FP7: Renew X, Eagle,  издадени повеќе книги и прирачници;

–           презентации, промоции во: Северна Македонија, Србија, Косово, Црна Гора, Албанија,  конгреси и симпозиумии, соработка со други здруженија во земјата и регионот;

–           лобирања за подобрување на условите во кои работи сончевиот сектор во Северна Македонија.

Битно е да се напомене дека Солар Македонија поседува верифициран центар за обука од страна на Министерство за Образование според решение број УП1 10-123/2019  од 31.01.2020 и има верифицирана програма за изведувачи на системи за обновливи извори на енергија УП1-13-858 од 07.09.2020.

Здружението е раководено од искусни професионалци кои работат долги години во сончевиот сектор, дополнително има вработено лице задолжено за раководење на проектите во рамките на организацијата.

Активноста е верификувана