Најави се

 • Датум на основање: 01.02.2010
 • Матичен број: 6562450
 • Даночен број: 4058010504212

Здружение ,,Гоу Грин’’ постои од 2010 година и стратешки приоритети се младински еко активизам, еколошко образование и социјална инклузија за зелената економија. Од 2018 година работи на инклузија на собирачите и примарна селекција на отпад во домаќинствата изразено преку различни проекти и иницијативи.

Локација

Контактирај го објавувачот

  Објавено од Go Green Skopje

  Go Green Skopje

  Гоу Грин е младинска организација за одржлив развој и заштита на животната средина која работи на следните стратешки приоритети;
  - Младински еко-активизам
  - Образование за климатски промени и одржлив развој
  - Социјална инклузија за зелена економија