Најави се

Здружение на граѓани Центар за одржливи иницијативи Скопје

ул.Петар Дељан 2-5/16
  • Датум на основање: 29.02.2008
  • Матичен број: 6339310
  • Даночен број: 4030008024147

Здружението на граѓани Центар за одржливи иницијативи Скопје (ЦОИ) е организација основана во 2008 година, од група на млади експерти и интелектуалци со различна позадина, но една заедничка визија: Проактивно граѓанско општество изградено на одржливи принципи, вклучувајќи ефикасни развојни активности кои се грижат за животната средина и заедницата.

Активноста е верификувана