Најави се

Здружение на граѓани Смарт АП- Лабораторија за социјални иновации Скопје

Иван Козаров бр.25

Целта на организацијата е да ги поттикне и развива социјалните иновации и деловните активности како одговор на клучните и итни општествени предизвици. Вклучувајќи го и развојот на еко-систем на социјални иновации што содржи различни јавни, приватни, академски и невладини чинители и со тоа да се создаде општествено, економски и еколошки одржливо општество.

Локација

Активноста е верификувана

Контактирај го објавувачот

    Скопје Лаб е Центар за иновации на Град Скопје кој работи на изнаоѓање на иновативни начини за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува Градот.