Најави се

Здружение на граѓани за откривање и развој на сопствениот потенцијал АИЕСЕК ОРГАНИЗАЦИЈА Скопје

Економски факултет
  • Датум на основање: 28.07.2016
  • Матичен број: 7138059
  • Даночен број: 4080016559880

AIESEC е најголемата младинска организација во светот, присутна во повеќе од 114 земји и територии, со повеќе
од 60 години искуство во развивање на лидерскиот потенцијал кај младите.
Преку нашата платформа, младите ги развиваат своите лидерски вештини, стекнуваат интернационални искуства, градат многу пријателства во глобална мрежа на истомисленици и го збогатуваат своето академско знаење преку практична работа и дејствување.

Локација

Активноста е верификувана

Контактирај го објавувачот