Најави се

  • Датум на основање: 01.03.2016
  • Матичен број: 7124961
  • Даночен број: 4057016532726
  • Краток назив: Една може
  • Преземи портфолио: #

Здружението за родова еднаквост ЕДНА МОЖЕ! Скопје е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на сите граѓанки и граѓани, самостојно формирано со слободно здружување на сите за заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на родовата еднаквост и женските права,граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетнички односи и економски развој во на територијата на Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законот.

Локација

Скопје Лаб е Центар за иновации на Град Скопје кој работи на изнаоѓање на иновативни начини за решавање на предизвиците и проблемите со кои се соочува Градот.