Најави се

Иницијатива за европска перспектива

Иницијатива за европска перспектива

Категорија

Product Description

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и национално ниво.

Во своето долгогодишно искуство ИЕП има спроведено голем број на проекти за развој и едукација на граѓаните, со посебен акцент на млади и жени, унапредување и заштита на правата на различни целни групи, подобрување на меѓуетничка толеранција и мултикултура, развој на туризмот, како и проекти поврзани со градење на отпорност против процесите на радикализација, насилен екстремизам и тероризам.

Reviews

There are no reviews yet.

Add Review

Add Review

Be the first to review “Иницијатива за европска перспектива”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *