Најави се

Здружение за поддршка на социјално ранливи лица “3D FENIX AID”, Скопје

Здружение за поддршка на социјално ранливи лица “3D FENIX AID”, Скопје

Категорија

Product Description

Основна цел на Здружението “3Д ФЕНИКС ЕИД“ е унапредување на животот и правата на лицата од социјално загрозени категории овозможувајќи им ги потребните стоматолошки и други здравствени услуги преку мобилизација и превземени активности и соработки со други физички и правни лица за подобрување на услугите кон лицата од социјално ранливите категории; подигнување на свеста во јавноста за навремено и континуирано вклучување на овие маргинализирани лица во општествено-социјалниот систем во земјата; градење на партнерства со јавни и приватни организации и физички лица за интегрирање на лицата од социјални категории во општествено-социјалниот систем; промовирање на позитивни примери и пракси и поттикнување на иницијативи кај приватните и јавни претпријатија за иновативни решенија за вклучување на овие лица во секојдневниот живот; создавање на услови за обука, доусовршување и посредување при вработување на овие лица во приватни компании; развивање на модели за унапредување на волонтерството и вклучување на лица од образовниот систем за помош на социјално загрозените лица; создавање на услови за соработка и основање на социјални претпријатија наменети за потребите на овие лица; подигнување на свеста кај приватни фирми за нивната улога во интегрирање на овие лица во општествено-социјалниот живот;вмрежување и соработка со други институции од земјата и странство со цел унапредување на положбата на социјално ранливите категории во Р. С.Македонија почитувајќи ги принципите и активностите за заштита на човековите права, културна различност, меѓуетничка толеранција и создавање на услови за мирен и хармоничен развој на заедницата и регионот.

Reviews

There are no reviews yet.

Add Review

Add Review

Be the first to review “Здружение за поддршка на социјално ранливи лица “3D FENIX AID”, Скопје”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *